User Avatar

Օգտագործենք թվային տնտեսության ներուժը

12 weeks
All levels
23 lessons
1 quiz
161 students

Օգտագործենք թվային տնտեսության ներուժը
ՄՓՄՁ ուղեցույց թվային փոխակերպման համար

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. Այս դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ:

[ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵՔ ԱՅՍՏԵՂ] կամ [ ՍՏԵՂԾԵՔ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՕԳՏԱՀԱՇԻՎ ԱՅՍՏԵՂ] :

Մեր առօրյա կյանքում տեղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) օգտագործման կայուն աճը հանգեցրել է թվային տիրույթում տնտեսության աճին: Գործարարներն այժմ օգտագործում են ՏՀՏ-ները և տվյալները՝ առցանց հնարավորություններից օգտվելու և առավելություններ ձեռք բերելու համար:

Այս ԱՆՎՃԱՐ դասընթացը նպատակ ունի զարգացնել  միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ՄՓՄՁ)`  ՏՀՏ և առցանց հարթակների օգտագործման կարողությունները, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան լիարժեքորեն օգտագործել թվային տնտեսության ներուժը:

Այս ծրագրի 4 մասից բաղկացած դասընթացները մասնակիցներին կզինեն այն հիմնական կարողություններով և հմտություններով, որոնք անհրաժեշտ են թվային տնտեսությանը ապահով և արդյունավետ կերպով միանալու համար:

Թիրախային լսարան՝ միկրո, փոքր, միջին ձեռնարկություններ (ՄՓՄՁ-ներ)

Նախապայման՝ բազային համակարգչային գիտելիքներ 

Հասանելի լեզուներ՝ անգլերեն, հայերեն

Անցանց ընտրանքներ՝ հասանելի են ինչպես առցանց, այնպես էլ անցանց փաթեթները

Դասընթացի նպատակները․ 

  1. ՄՓՄՁ-ներին զինել հիմնական գիտելիքով և կարողություններով, որոնք անհրաժեշտ են ՏՀՏ գործիքներն ու հարթակներն օգտագործելու և թվային տնտեսությանը միանալու համար։ 
  2. ՄՓՄՁ-ներին զինել այն հիմնական կարողություններով, որոնք անհրաժեշտ են թվային տնտեսության միջավայրում ռիսկերը գնահատելու և անվտանգ գործարքներ իրականացնելու համար:

Դասընթացի արդյունքներ.

  1. Էլեկտրոնային առևտուր կատարելու պատրաստվածության գնահատման ուղեցույց
  2. Առցանց բիզնես պորտֆոլիո և/կամ կայք (ընտրանքային գործողություն)
  3. Թվային շուկայավարման պլան
  4. Առցանց բիզնեսի կառավարման պլան
  5. Կիբերանվտանգության ստուգաթերթ

Դասընթացավարի մոդուլ. Դասընթացում ներառված է դասընթացավարի մոդուլ, որը նպատակ ունի աջակցել բիզնես ասոցիացիաներին՝   այս դասընթացն իրենց անդամ ՄՓՄՁ-ների համար կազմակերպելու գործում։

Վկայական. Դասընթացի հաջող ավարտից հետո տրվում է վկայական:

CIPE Գաղտնիության քաղաքականություն. Այցելեք Գաղտնիության քաղաքականության էջը՝ սեղմելով այս հղումը:

Դասընթացը սկսելու համար սեղմե՛ք «Ուսումնական պլան» ներդիրը։

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

«Օգտագործենք թվային տնտեսության ներուժը»

ՍԵՂՄԵՔ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Sorry, only administrators and instructors can view this list.

Please Click Here to Login
Email us!
Our YouTube
Our LinkedIn
Our LinkedIn
Share
EN_GB